Volg ons op Facebook!

WAF

Interessante links en nieuws

Witboek duurzame energie

Hierbij treft U een document aan waar een aantal alternatieven voor de windmolens zijn omschreven. U zult zien dat windturbines echt niet de juiste oplossing zijn voor ons energievraagstuk en de tijd zal uitwijzen dat dit zeker één van de kostbaarste foute oplossingen is die ons nog lang zal achtervolgen


Hierbij de link naar het rapport van de commissie Winsemius: https://www.scribd.com/doc/242033413/Eindrapport-Fryslan-foar-de-Wyn

Een paar kanttekeningen mogen wel genoemd worden. Je zou bijna denken dat Dhr. Koers van tevoren heeft aangegeven wat de uitkomst moest zijn. Dat, tezamen met de samenstelling van deze commissie maakte dat de uitkomst eigenlijk al te voorspellen was. Uiteindelijk maakt het niet uit dat er weinig tot geen draagvlak is want als FfdW zijn zin krijgt dan wordt het grondgebied gewoon vol gezet. Nu hebben ze weer het voorstel gedaan aan de provincie om een organisatie op te tuigen die toeziet op realisatie van de plannen als begeleiding van de omwonenden. Ze zijn dus alweer aan het hengelen voor nieuwe baantjes. Kassa voor die heren, zij de lusten en de bewoners de lasten.


Willem Vermeend: https://www.youtube.com/watch?v=-vHAX9s9zEo 

CPB Uitstel project 'Wind op Land' beste optie: http://www.cpb.nl/persbericht/3213544/uitstel-project-wind-op-land-beste-optie

NLVOW: http://nlvow.nl/

Jaap Busman (WAF lid): http://www.jaapbusman.com/

ECN: https://www.ecn.nl/nl/

De groene rekenkamer: http://www.groenerekenkamer.nl/

http://ferwerderadieltegenwind.nl/nieuws 

http://www.wjelsryp.com/content/2014/05/Mega-windturbine-parken-rondom-Wjelsryp

Www.eukep.eu

http://www.nkpw.nl/index.php?searchword=Stichting&ordering=&searchphrase=all&Itemid=139&option=com_search

http://www.milieugroepbolsward.nl/Contact/contact.html 


 

Hierbij de link naar de uitkomsten van het TNS NIPO onderzoek.
Lijkt ons wel duidelijk hoe nu verder. Er is weinig tot geen draagvlak dus de politiek kan nu laten zien wat democratie betekent.
http://fryslanfoardewyn.nl/nieuws/tns-nipo-onderzoekt-draagvlak-windenergie-initiatieven-friesland/ 


We hebben kortgeleden een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten van Fryslân. Hierin hebben we aangegeven dat er nogal wat tekortkomingen zitten in de weg die bewandeld is in dit windmolen debacle.

Openbare brief aan de Gedeputeerde Staten van Fryslân: Brief Gedeputeerde Staten van Fryslân

 

© Windmolenarm Fryslân - www.windmolenarmfryslan.nl